Prof. Dr. Hasan AMCA

(Blog Sitesi)

    

Prof. Dr. Hasan Amca

Doğu Akdeniz Üniversitesi,

 

Özgeçmiş

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Eski Yönetim Kurulu Başkanı

 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu eski üyesi

 

Atatürk Öğretmen Akademisi Eski Yönetim Kurulu Başkanı

 

e-mail:

hasan.amca@emu.edu.tr

hasan.amca@hotmail.com

web: hasanamca.com

 Phone: 0392 630 1500

 

Bilimsel Çalışmalar

 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Rekabet Edebilirlik Raporu - Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

Araştırmacılar: Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, 12 Nisan 2019

 

Bu yıl on birincisi hazırlanan rapor, 12 Nisan Cuma günü KTTO’da düzenlenen “2018-2019 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumunda” kamuoyu ile paylaşıldı. Rekabet Edebilirlik Raporu’nun ve Forumu’nun bu yılki ana teması, “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” oldu. Forum KTTO Başkanı Turgay Deniz’in konuşmasıyla başladı. Son on bir yıldır gerçekleştirilen rekabet edebilirlik raporlarında Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sağlam temellere oturtulması ve güçlü zeminde kalkınması için gerekli adımların atılmadığı tespitinin yapıldığını söyleyen Deniz, rekabet edebilirliğini artırabilmesi için de öneriler yapıldığını belirterek, bazı başlıklara işaret etti. Raporu kaleme alan uzmanlar Prof. Dr. Hasan Amca, Dr. Yenal Süreç ve Aytaç Çerkez, Kuzey Kıbrıs’ın yeni metodolojiyle ülke puanının 100 üzerinden 55,21 puan, sıralamasının ise 140 ülke arasından 89’uncu olarak saptandığını açıkladı.   Rapor için https://www.ktto.net/ktto-rekabet-edebilirlik-raporunu-acikladi/

Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu

 

 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Burs Tüzüğünü Güncelledi

Moderatör: Prof. Dr. Hasan AMCA

 

Burs Tüzüğü'nün 28.maddesinin 2.fıkrası uyarınca KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı iş birliği ile belirlenen ve KKTC Bakanlar Kurulu'nun 25 Nisan 2019 tarih ve TE(K-l) 671-2019 sayılı kararı ile onaylanan Yüksek Lisans ve Doktora ihtiyaç alan Listesi yayınlanmıştır. Prof.Dr. Hasan Amca moderatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilen bu çalışmaya Üniversitelerimiz, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve daha birçok sivil toplum örgütü temsilcileri katkı koyarak KKTC İlerleme Alanları belirlenmiş ve eğitim programımızın öğrencilerin bu alanlara yönlenmesi için burs programlarıyla desteklenmesi kararlaştırılmıştır. https://yobisonline.mebnet.net/Downloads/Faaliyet/2019%20faaliyet.pdf

Uluslararasılaşan Yükseköğretim Dünyası ve Üniversitelerimizin Geleceği

30 Ekim 2016

 

KKTC’den 4 kat küçük olan Singapur’da 20 kat daha fazla insan yaşamaktadır. KKTC gibi bir ada ülkesi olan Singapur’un nüfus yoğunluğu KKTC’nin 80 katıdır. İyi planlanmış bir program ve çeşitli ekonomik kalkınma modelleri vasıtasıyla ivme kazanarak artan eğitimli işgücü bir avantaja dönüştürülebilir, ya da hem toplumda hem de yükseköğretim sektöründe hüsrana dönüşebilir. İlk önlem olarak KKTC üniversiteleri, hizmet, öğretim ve araştırma kalitelerini, uluslararası akreditasyon ve sıralama (ranking) kurumlarının normlarına uyarlayarak, yılda Bin Amerikan Doları’na kadar düşürdükleri öğrenim harçlarını artırmanın yollarını aramalıdırlar. Bu yolla, daha fazla potansiyel işçi değil de öğrenim görme ciddiyetine … devamı için tıklayınız…

Öğrenme Süreci

Prof. Dr. Hasan Amca

Ekim 2022

Öğrenme entelektüel, duygusal ve fiziksel bir süreçtir. Bu süreç niyet ile başlar, öğrenmeye hazır olunduğunun değerlendirilmesiyle devam eder, öğrenme hedefinin belirlenmesi, parametreleri ayarlanması, öğrenin sürecinin değerlendirilmesi, parametreleri ayarlanması döngüsüyle öğrenme tamamlanıncaya kadar devam eder. Sunuma şu linkten ulaşabilirsiniz.

COVID-19 Küresel Salgını Sırasında Uluslararası Öğrencilerin Yurtdışında Eğitim Görme Niyetlerini Belirleyen Bir Araştırma

Prof. Dr. Hasan Amca

2 Nisan 2020

COVID-19 salgını dünya çapında devam ederken, 2020-2021 öğrenim yılında yurtdışında yükseköğretim görme konusunda öğrenci niyetini ortaya çıkarmak için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar çerçevesinde Şubat ve Mart aylarında yapılan anketlerden elde edilen veriler, bir yandan birçok öğrencinin COVID-19 salgınından etkilenerek yükseköğretime başlangıç tarihini geciktirmeyi planlarken, diğer yandan da anket sonuçları birçok öğrencinin de hala COVID-19 öncesinde yapılan yurtdışında yükseköğretim görme planlarına uygun hareket etme niyetinde olduğunu göstermektedir... devamı için tıklayınız...

Geleceğin Meslekleri (Sunum)

11 Kasım 2018

 

Bu sunumda yakın gelecekte gelişecek olan iş alanları tartışılmaktadır. Özellikle bugün lise çağındaki genşler mesleklerinin doruğuna gelecekleri yıllarda hangi mesleklerin popüler olacağı konusunda bilgi sahibi olmaları yaşamlarını doğru şekillendirmeleri açısından çok önemli... devamı için tıklayınız...

KKTC İçin İleriye Dönük İhtiyaç Alanları

Haziran 2018 

 

Bilim ve teknoloji deyince akla ilk gelen alanlar temel bilimler açısından matematik, fizik, kimya, biyoloji; uygulamalı bilimler açısından da bilgisayar, elektrik, elektronik ve makine mühendisliği alanları gelmektedir. Almanya gibi çok geniş alanlarda yetişmiş insan kaynakları, her tür enerji ve hammaddeye erişim ve de üstün pazar hakimiyeti olan ülkeler, bilim ve teknoloji geçmişleri de çok eski ve köklü olduğundan, temel bilimlere büyük önem vermektedirler. En pahalı ticari ürünlere bakıldığında da bu ürünlerin temel bilimler araştırmaları sonucu elde edilen başarılardan beslendiklerini görürüz. Dünya Ekonomik Forum (2015) kapanış bildirgesine göre, ekonomik gelişimin anahtar faktörü olan teknoloji, yazılım, robotik, bio-teknoloji, akıllı üretim sistemleri gibi enstrümanlar, toplumun ve ekonominin daha üretken ve verimli olmasını sağlanmaktadırlar. Bir üniversiteler ülkesi olan KKTC’de önerilen gelişim modellerinden birisi de bu 4 temel uygulama alanlarından yetişen elemanların, şu an büyük bir ciddiyetle hazırlanan tekno-parklar yasası bünyesinde görevlendirilmelerinden geçmektedir...devamı için tıklayınız...

Endüstri 4.0 Işığında KKTC'de Dijital Dönüşüm

12 Nisan 2019

 

Buharla başlayan 1. Endüstri Devrimini, Elektrikle başlayan 2. Endüsrti Devrimini ve Programlanabilir Elektronik Sistemlerle gelen 3. Endüstri Devrimini kaçıran Kıbrıs Türkü, Siber Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnternet, ve Bulut Bilişimle gelen 4. Endüstri Devrimini yakalayabilecek mi? Endüstri 4.0 sürecini yakalayabilmemiz için gerekli teknoloji, bilgi ve insan kaynaklarına sahipmiyiz... Sunumumuz size bu konuda ışık tutacaktır... devamı için tıklayınız...

Teknoloji Transfer Ofisleri ve Üniversitelerin Endüstri ile Bütünleşmesi

19 Şubat 2017

Dünya çapında TTO’ler, üniversitelerinde sosyal ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla üretilen Fikri Mülkiyeti koruma ve ticarileştirme amacıyla kurulan birimleridir… TTO’ler fikri mülkiyetin kaydı, lisans anlaşmaları işbirlikleri, spin-off kurulumu, yatırımlar, gelirlerin toplanması ve hissedarlara dağıtımı gibi işlemleri ya zaten çok meşgul olan akademik kadroda görevli akademisyenler veya bu amaçla görevlendirilmiş yönetsel personel, çok daha verimsiz ve pahalı bir şekilde yapmak zorunda kalacaklardı. Hal bu ki, yarı zamanlı veya angarya olarak yapılamayacak kadar önemli olan bu görevler eğitilmiş ve deneyimli uzman bir kadro tarafından yapılması ve akademik ortaklara gerekli desteğin verilmesi performans açısından çok daha etkili olacaktır. TTO ise tüm araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve bütçe çalışmalarını, eğitilmiş uzman kadrolar yardımıyla çok daha süratli, verimli ve düşük maliyete yerine getirebilecektir… devamını oku…

Üniversitelerin Kalitesi (?) Meselesi

6 Nisan 2016

Birkaç gündür medyada bir uzmanlar silsilesidir peydah olmuş, üniversitelerin kalite ölçütleri ve başarı düzeyleri konularında ahkâm kesmektedirler. Özellikle de bazı kurumlara ilişkin rakamlarla yapılan abartılı övgüler ve hatta yağcılığa varan yorumlar hepimizin aklını karıştırmıştır. Gerçekten de sürekli ve hızlı büyüme üniversitelerin kalitesi hakkında iyi bir gösterge mi diye ömrünü üniversite yönetimi ile geçiren kişilerin bile akıllarını karıştırıyorlar. Durumun böyle olup olmadığını gelin dünyanın en başarılı üniversitelerine bir göz atarak birlikte değerlendirelim Devamı için tıklayınız…

 

 

Geleceğin Eğitim Modelini 4 Büyük Oyuncu Yapay Olarak Yaratıyor: Uzaktan Eğitim

Prof. Dr. Hasan AMCA

26 Ara. 2013

2000’li yılların başında hız kazanan Uzaktan Eğitim seferberliği, hem o yıllarda ADSL, 3G gibi İnternet Bağlantı Teknolojilerinin henüz yeterince yaygınlaşmamasından, hem de Uzaktan Eğitim sanki bir bir eğitim olayı değil de Bilgisayar Mühendisliği Uygulaması imiş gibi Bilgisayar Mühendisleri tarafından sahiplenildiğinden dolayı, tüm çabalara rağmen doğal süreç içerisinde gelişemedi ve bu işe soyunan firmaların büyük çoğunluğu büyük bir maddi zararla geri adım attılar. Fakat son günlerde her-zaman- her-yerde, herkes için kesintisiz kızlı İnternet erişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını takiben, birdenbire dünya çapında bir Uzaktan Eğitim olayı gelişmeye başlamıştır ki tüm eğitim kurumları bu sürecin bir parçası olmadıkları takdirde geleceği yakalayamayacakları konusunda kendilerini baskı altında hissetmektedirler…devamı için tıklayınız…

 

Yakın Gelecekte İş Bulma/Kurma Şansı En Yüksek Meslekler Alanları

Prof. Dr. Hasan AMCA

Haz. 2017

 

Dünyanın gittikçe küçüldüğü, toplumların iç içe girdiği günümüzde, hem bireyler hem de toplumlar için başarı, öğrenme veya bilmenin yerine bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanıp çözüm üretebilme becerisinin kazanılması ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin, borsadan nasıl para kazanılabileceği konusunda öğrencilere sınıf ortamında saatlerce ders veren ama hiç borsada alım-satım işlemi gerçekleştirmeyen bir ekonomist veya aşırı kilolu bir diyetisyen, kendisi kel olan ama saç güçlendirme danışmanlığı yapan bir uzman kadar inandırıcı olabilir … devamı için tıklayınız…

 

Bill Gates, Steve Jobs ve Mark Zuckerberg Üniversiteyi Başarısız Oldukları İçin Mi Bitirmediler?

Prof. Dr. Hasan AMCA

4 Temmuz 2013

 

Son zamanların, iyi bir üniversitede eğitim/öğretim almanın gereği olan bol bol çalışma ve bolca emek harcama konusunda sıkıntıya düşen birçok öğrencinin en popüler savunma söylemlerinden birisi de Bill Gates, Steve Jobs ve Mark Zuckerberg’in üniversiteyi bitiremedikleri halde dünyanın en zengin ve başarılı insanları olduklarıdır. Buradan çıkarılacak sonuç olarak da, “demek ki hayatta başarılı olmak için üniversite bitirmek gerekmez, hatta bitirmemek gerekir”! Gerçek böyle mi diye bahsedilen bu 3 başarılı şahısın hayat hikayelerine ve üniversite serüvenlerine bir bakalım… devamı için tıklayınız…

 

Üniversite Sıralama Sistemleri

Prof. Dr. Hasan Amca

Uluslararası Yükseköğretim Sektöründe görünürlüğü artırmak, Kaliteli akademisyenlerin sizi görmesini ve bulmasını sağlamak, Kaliteli öğrencilerin sizi görmesini ve bulmasını sağlamak, Kaliteli üniversitelerin sizi görmesini ve bulmasını sağlamak, Kendinizi geliştirebilmek için pozisyonunuzu bilmek, Rakiplerinizin pozisyonunu bilmek, İşbirliği yapacağınız ortaklarınızın pozisyonunuzu bilmek, Hangi yönlerinizi geliştirmeniz gerektiğini bilmek için, üniversiteler uluslararası sıralama sistemlerinde hangi sırada olduklarını bilmek zorundadırlar

…devamı için tıklayınız…

 

Cep Telefonlarından veya Baz İstasyonlarından Değil, Standartlara Uymayan ve Yanlış Kurulan Sistemlerden Korkmalıyız

Prof. Dr. Hasan Amca

7 Mayıs 2013

Cep Telefonlarının kansere neden olabileceğine dair şimdiye dek yapılmış en ciddi ve güvenilir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden gelmiştir. Bu çalışmada, Mayıs 2011’de Fransa’nın Lyon şehrinde 31 dünyaca ünlü elektromanyetik-sağlık etkileşimi uzman bilim insanı bir araya gelerek bu güne kadar toplanan verileri değerlendirmişler ve bir açıklama yapmışlardır. Bu açıklamada, “Cep Telefonlarının kansere neden olma ihtimali var” denmiştir. Ne kadar ihtimal olduğuna açıklık getirmek için de bir gruplandırma yapmışlar. Bu gruplandırmada Dünya Sağlık Örgütü, tehlike açısından Cep Telefonlarını 2B gurubuna dâhil etmiş. Yani, 1. gurup olan “kanserojendir” gurubuna değil, 2A gurubu olan “muhtemelen kanserojendir” gurubuna da değil, 2B gurubu olan “kanserojen olma ihtimali var” gurubuna dâhil etmişler. 2B gurubunda başka neler var diye bakıldığında bebek pudrası, kahve ve turşu göze çarpıyor …click for more…

 

Mobil Telefonlar ve Baz İstasyonları Tarafından Yayılan Mikrodalga Sinyallerin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Hasan Amca

Haziran 1999

Bu raporda mobil haberleşme cihazları ve baz istasyonlarından kaynaklanan mikrodalga sinyallerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenmiş ve mümkün oldukça bu etkileri en aza indirgeyecek çareler üzerinde durulmuştur. Burada esas olarak sağlık açısından potansiyel tehdit unsuru olan güçlü mikrodalga sinyalleri olduğundan, ilk önlemlerin mobil sistem operatörleri tarafından alınması ve hem mobil cihazların hem de baz istasyonlarının mümkün olan en düşük güç seviyelerinde çalışabilmesi için baz istasyonu yerleşkesinin ne kadar önemli olduğu üzerinde durulmuştur.

Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radiyasyondan Korunma Komitesi (ICNIRP) raporlarında mikrodalga sinyallerinin insan sağlığını etkilemeye başladığı sınırlar yayınlanmış. Bu sınırların geçerliliği her ne kadar tartışma konusu olsa da halen en geçerli resmi dayanaktır. Bu sınırlarına göre mobil telefonların sağlık sorunları yaratmamaları için asgari düzeyde güçle çalıştırılmaları tercih edilir. Baz istasyonlarının azami güçle çalışmaları halinde bile bugün bilinen herhangi bir tehlike arz etmedikleri iddia edilmektedir... Devamı için tıklayınız...